Naučíme děti mluvit anglicky

to je vyučování podle věku, vyučování v malých skupinách, vyučování poutavé, vedené zkušenými a kvalitními lektory. Angličtina pro děti si klade za cíl naučit především mluvit. Mluvit bez ostychu, spontánně a bez zábran.

Angličtina pro děti se zkušenými lektory

Jazykové vzdělávání, které už hezkou řádku let poskytuje Jazyková škola Rybička Praha, to je nabídka různých kurzů. Vybírat z nich je možné podle zaměření na určitý cizí jazyk, podle věku či podle stávajících jazykových dovedností. Jazykové vzdělávání pro děti tvoří věková kategorie od dvou do osmnácti let. Angličtina pro děti, dále kurzy španělštiny a francouzštiny představují hlavní specializaci jazykové školy. Kurzy pro děti jsou v odpoledních i dopoledních hodinách a výuka probíhá v malých skupinách. Tím je zaručen individuální přístup ke každému dítěti. Výuka je vedena kvalitními a zkušenými lektory a důraz je vždycky kladen na hravou a zábavnou formu.