Proč se tetelil?

Jistě si každý z nás pamatuje z dob dávno minulých oblíbenou dětskou píseň o Babinském, známém lotru mexickém, který se s ostatními vězni tetelil ve dne v noci v posteli ve věznici na kopečku v Africe. Zde se zastavme u nesmyslnosti textu této písně. Je jisté, že tetelit se v Africe lze tak jedině někde na Kilimandžáru, nebo v pohoří Atlasu. Jinak není proč se tetelit v posteli, protože je v Africe fakt obvykle dost teplo.My ale víme, že Babinský se tetelit mohl, ale spíš na kopečku v Brně na Špilberku, kde se také opravdu několik let tetelil. Jistě ovšem ne v posteli.Ty na Špilberku vězňové opravdu neměli.

Chladno a vlhko

Pravou příčinou tetelení byly ve věznicích tehdejší nehumánní doby, kdy se zločinci opravdu odsuzovali k trestům a nikoliv k rekreačním pobytům v nápravných zařízeních, samozřejmě chlad a vlhkost.Přitom se této situaci dalo snadno čelit, například použitím krbových kamen.